DIERS 4D motion Lab laboratórium pohybu

Článok pre denník Korzár

1. Prečo ste sa rozhodli zriadiť Laboratórium pohybu. Ste v Košiciach jediné takéto laboratórium? Je na Slovensku viac takýchto laboratórií? 
Pred 10 rokmi sme založili spoločnosť ORTO-Via spol. s r.o. Ortopedická ambulancia sa nachádza na Poliklinike Východ, M.Koneva 1 v Košiciach. Od začiatku pracovala s modernými materiálmi- termoplastové fixácie miesto sádry, taping a kineziotaping a iné. V moderne a esteticky príťažlivo zariadenom priestore. Priali sme si, aby sa tam pacienti cítili dobre. V diagnostike a liečbe ochorení pohybového aparátu sme sa chceli priblížiť najmodernejším metódam. Počnúc liečbou vlastnou krvnou plazmou, biokolagénom, kyselinou hyalurónovou, ich presnou a cielenou aplikáciou pod USG navigáciou, následne zdokonalením diagnostiky a liečby ochorení nohy, používaním titánových materiálov pri operáciách ruky a nohy, certifikáciou v odbore Podiatria(odbor zaoberajúci sa vyšetrením a liečením ochorení nohy), v odbore Manuálna medicína a nakoniec spájaním vedomostí a zručností západnej a východnej medicíny certifikáciou v odbore Akupunktúra v zahraničí. V snahe inovovať, modernizovať a nezostať pozadu za možnosťami diagnostiky a liečby vo svete aj pre naších pacientov sme sa rozhodli vytvoriť Laboratórium pohybu DIERS 4Dmotion Lab /vyvinuté a vyrobené v Nemecku/. Toto zariadenie je svojím technickým vybavením unikátnym na Slovensku aj vrámci bývalého Československa. Najviac zariadení sa nachádza v Nemecku a v Rakúsku. Sme 1325 inštaláciou na svete.

2. Čo sa v takomto laboratóriu vyšetruje? V ktorých prípadoch a pre akých klientov je takéto vyšetrenie potrebné a účelné? 
Vyšetrenie v laboratóriu pohybu je určené každému. Už v detstve pri prvých krôčikoch môžme odhaliť rôzne asymetrie, deformity a správnou liečbou a sledovaním predísť rozvoju výraznejších deformít. Podobne je to aj v predškolskom veku. Pri športovom zaťažení vieme predchádzať preťaženiam, opotrebeniu a úrazom. Cielenými radami zlepšiť výkon a výdrž. Starším klientom môžeme zmierniť ťažkosti, poradiť im. Komplexne vyšetríme Váš pohybový aparát 3D a 4D staticky(v stoji) a dynamicky (pri chôdzi). Zhodnotíme celkový trojrozmerný digitálny model Vašej chrbtice a postavenia pánvy. Vyšetríme zakrivenia chrbtice, postoj, sklon pánvy, os dolných končatín a distribúciu tlakov na ploskách chodidiel. Vieme bez rtg vyšetriť a sledovať skoliózu, chybné držanie tela, odhalíme rozdielnu dľžku končatín, analyzujeme správny a chybný postoj, v čase hodnotíme hyperkyfózu a hyperlordózu, poruchy kinetiky a statiky krčnej chrbtice, dolných končatín, asymetrie v zaťažení nôh atď. Výstupom vyšetrenia je ucelená analýza pohybového aparátu. Navrhneme terapeutické riešenie, ktoré bude zamerané priamo na Váš individuálny problem, liečebnú rehabilitáciu, úpravu tréningového plánu, korekčné a individuálne prípadne 3D ortopedické, diabetické a športové vložky, ortézové opatrenia a iné pomôcky.

3. Aké sú jeho prednosti oproti klasickým spôsobom vyšetrenia? V čom je jeho prínos pre lekára a pre pacienta?
Výhodou vyšetrenia je jeho bezkontaktnosť, časová nenáročnosť a bezpečnosť(bez RTG žiarenia). Ide o vyšetrenie svetlom a systémom kamier a následné PC digitálne spracovanie povrchu Vášho tela tak v statickom - 3D obraze ako aj v čase - 4D. Pacient stojí alebo chodí na 3D simulačnej plošine alebo tenzometrickom páse(pedogait) a svetelný projektor premieta čiary rastra na telo pacienta, čo je zaznamenávané kamerovými jednotkami. Vyšetrenie trvá niekoľko sekúnd až minút. Je bezbolestné a bezpečné. Jedná sa o svetelnú projekciu fotografovania. Počítačový system analyzuje líniové zakrivenia na tele a vytvára z nich trojrozmerný obraz povrchu tela, ktorý môžeme prirovnať k virtuálnemu modelu tela- chrbtice, pánvy. Je určené pre širokú verejnosť, pre športovcov, deti, dospelých. Dokonca je úplne bezpečný aj pre tehotné ženy a kojace matky. Lekárovi umožní spresniť, zjednodušiť a urýchliť diagnostiku, archiváciu výsledkov a možnosti ich porovnania po určitom čase pri sledovaní pacientov.

4. Hradia zdravotné poisťovne tento typ vyšetrenia, ak nie, prečo tomu tak podľa vás je?
Vyšetrenie zariadením DIERS 4Dmotion Lab nie je hradené zdravotnými poisťovňami. Rozumieme faktu, že sa nachádzame v dobe zadľženia mnohých zdravotných zariadení a obmedzených finančných zdrojov zdravotných poisťovní. Prednosť v úhrade majú iné závažnejšie ochorenia, ich diagnostika a terapia. Toto vyšetrenie je inováciou pri vyšetrení pohybového aparátu a je nadštandardom aj v zahraničí. Jeho cena je v závislosti od rozsahu vyšetrenia od 20 do 110 eur. Veríme, že v budúcnosti môže byť aj toto vyšetrenie hradené z poistenia, napríklad z pripoistenia k zdravotnému poisteniu.

DOZVEDIEŤ SA VIAC