Článok pre GoodWill

Synchronizované meranie celého skeletálneho systému ľudského tela otvára nové možnosti klinickej aplikácie – od medicíny až po tréningovú terapiu v rámci športového výskumu. Laboratórium pohybu DIERS 4Dmotion Lab je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Nájdete ho v priestoroch košickej Polikliniky Východ. Šéfuje mu ortopéd a rekonštrukčný chirurg Ján Sekáč.

Pán doktor, čo je základom laboratória?
Špecifický merací optický systém DIERS formetric, vyvinutý na nemeckých univerzitách, ktorý sa v Nemecku aj najviac používa. Technológia merania je založená na fyzikálnom princípe „Moiré topografie“ a optickej triangulácie. V poslednej dobe sa nazýva aj video-raster-stereografia. Má európsky i americký patent.

Čo všetko možno touto technológiou sledovať?
Zakrivenia chrbtice, postoj, sklon panvy, os dolných končatín a distribúciu tlakov na ploskách chodidiel. Potom vieme zhodnotiť skoliózu, chybné držanie tela, odhaliť diskrepancie v dĺžke končatín, analyzovať správny postoj, jeho zmeny a s tým súvisiace bolestivé syndrómy, vertebrálne bloky, artrózy, problémy s temporomandibulárnym kĺbom. V čase hodnotíme hyperaj hypokyfózu a lordózu, poruchy kinetiky a statiky chrbtice, postavenie, šikmosť a rotácie panvy, dolných končatín, osové vybočenia kĺbov dolných končatín, asymetrie v zaťažení nôh a ďalšie.

Aké sú konkrétne výstupy vyšetrenia?
Výstupom je ucelená analýza pohybového aparátu. Na jej základe navrhneme terapeutické riešenie, priamo zamerané na individuálny problém. Môže ísť napríklad o liečebnú rehabilitáciu, úpravu tréningového plánu, individuálne korekčné, prípadne 3D ortopedické, diabetické alebo športové vložky, ale aj ortézy a iné zdravotné pomôcky.

Ako vyšetrenie prebieha? Je časovo náročné?
Pacient stojí alebo chodí na 3D simulačnej plošine alebo tenzometrickom páse (pedogaite). Svetelný projektor premieta čiary rastra na jeho telo, čo zaznamenávajú kamerové jednotky. Vlastne ide o svetelnú projekciu fotografovania. Počítačový systém zanalyzuje líniové zakrivenia tela, digitálne ich spracuje a následne z nich vytvára trojrozmerný (3D) obraz povrchu tela. Môžeme ho prirovnať k virtuálnemu modelu tela – chrbtice, panvy. Možné je i spracovanie v čase – 4D. Vyšetrenie trvá niekoľko sekúnd až minút.

Kto všetko ho môže absolvovať?
Deti, dospelí, športovci, široká verejnosť – každý, kto má nejaké ťažkosti. Procedúra je bezkontaktná, nebolestivá a úplne bezpečná aj pre tehotné ženy či dojčiace matky, pretože ide o vyšetrenie svetlom a systémom kamier. Žiadne röntgenové žiarenie.

Ako vyzerajú praktické výsledky vašej práce?
U detí už pri prvých krôčikoch môžeme odhaliť rôzne asymetrie, deformity. Správnou liečbou a sledovaním vieme predísť ich výraznejšiemu rozvoju. Podobne aj v predškolskom veku. Starším klientom pomôžeme zmierniť ťažkosti, poradiť im. U športovcov vieme predchádzať preťaženiam, opotrebeniu pohybového aparátu i úrazom. Cielenými radami dokážeme zlepšiť ich výkon a výdrž.

Čo predchádzalo, v odbornom zmysle, vzniku laboratória?
Pred 11 rokmi sme spolu s manželkou založili spoločnosť Orto-Via. Naša ortopedická ambulancia od začiatku pracovala s modernými materiálmi, v esteticky príťažlivo zariadenom priestore. Priali sme si, aby sa tam pacienti cítili dobre. V diagnostike a liečbe ochorení pohybového aparátu sme sa chceli priblížiť najmodernejším metódam, inovovať. Počnúc liečbou vlastnou krvnou plazmou, biokolagénom, kyselinou hyalurónovou, ich presnou a cielenou aplikáciou pod USG navigáciou cez zdokonalenie diagnostiky a liečby ochorení nohy, používanie titanových materiálov pri operáciách končatín až po certifikáciu v odboroch podiatria (zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení nôh) a manuálna medicína. A v snahe nezaostať za svetom sme vlani vybudovali aj Laboratórium pohybu DIERS 4Dmotion Lab.