CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB

V súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novelou zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľochzdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej nazáklade verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vzneníneskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za službysúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Cenník je spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

A. Cenník administratívnych výkonov hradených pacientom – poistencom 
P1. Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov40,00 eur
P2. Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania)40,00 eur
P3. Vyšetrenie pred športovou súťažou40,00 eur
P4. Vydávanie lekárskych potvrdení2,00 eur
P5. Iné vyšetrenia na administratívne účely, posudok40,00 eur
P6. Vystavenie receptu náhradných hlásení iných tlačív, pri strate, znehodnotení2,00 eur
P7. Zhotovenie otokópie zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta2,00 eur
P8. Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania20,00 eur
P9. Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením na počkanie30,00 eur
P10. Administratívny výkon pre komerčné poisťovne30,00 eur
P11. Vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu40,00 eur
P12. Správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne30,00 eur
P13. Vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“30,00 eur
P14. Bodové ohodnotenie úrazu30,00 eur
B. Cenník výkonov hradených na žiadosť pacienta, samoplatcu / bez poistenia, zo zahraničia, nie z verejného zdravotného poistenia , nespĺňajú kritériá neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nie sú realizované na základe žiadosti iného odporúčajúceho lekára
P15. Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta – OBM30,00 eur
P16. Ortopedické vyšetrenie / viac systémov /  - OVVS60,00 eur
P17. Ortopedické vyšetrenie /jeden systém/ - OV40,00 eur
P18. USG pohybového aparátu –USGPA30,00 eur
P19. Intervenčná usg artrocentéza -IUSGA-/presné zavádzanie ihly do kĺbu, cysty20,00 eur
P20. Intervenčná usg intralezionálna procedúra -IUSGI- s navigáciou ultrasonografiepresné zavádzanie ihly do miesta lézie s terapeutickou procedúrou50,00 eur
P21. Intervenčná ultrasonografická tenotómia a needling -IUSGT- špeciálna ihlovátechnika liečby ochorení šliach a svalových úponov50,00 eur
P22. Intervenčná ultrasonografická biopsia- IUSGB- USG navigovaný odber zpatologického ložiska na cytologické , histologické alebo mikrobiologické vyšetrenie50,00 eur
P23. 3D USG analýza - priestorová rekonštrukcia ultrasonografického obrazu50,00 eur
P24. USG monitoring liečby - sledovanie dynamiky ochorenia a priebehu liečby20,00 eur
P25. Algická stimulačná reflexná procedúra – ASRP je aplikácia intrakutánnychvpichov ktoré svojim algickým podnetom rušia patologický reflexný proces nazáklade Melzachovej a Walovej teórie bolesti30,00 eur
P26. Proliferačná terapia -PT- je injekčná liečebná metóda, ktorá irituje a stimulujelokálne telo k tvorbe pevnejšieho podporného väzivového tkaniva30,00 eur
P27. Neurofyzio – viskosuplementácia - NVS - je liečebná procedúra ovplyvňujúcakĺzanie a regeneráciu kĺbu v kombinácii s neurofyziologickým pôsobením30,00 eur
P28. Chiropraxia – je diagnostika a terapia funkčných porúch školou – MM-manuálnej medicíny. Odstránením funkčnej poruchy dochádza k návratu normálnej funkcie pohybového aparátu - deti do 18 rokov a dôchodcovia30,00 eur
P29. Chiropraxia – je diagnostika a terapia funkčných porúch školou - MM-manuálnejmedicíny. Odstránením funkčnej poruchy dochádza k návratu normálnej funkcie pohybového aparátu – dospelí40,00 eur
P30. Mechanická diagnostika a terapia – MDT -McKenzie , vyšetrenie, ideou tejto metódy je diagnostika a liečba pohybom, zmiernenie alebo odstránenie bolesti, bloku pohybu a prinavrátenie a udržanie plnej funkcie bez alebo s minimálnympoužitím liekov40,00 eur
P31. Mechanická diagnostika a terapia – MDT -McKenzie , kontrolné vyšetrenie20,00 eur
P32. Akupunktúra pohyb. aparátu -AP-vstupné vyšetrenie - deti do 15 r. a nad 62 r.20,00 eur
P33. Akupunktúra pohyb. aparátu -APD- vstupné vyšetrenie - dospelý pacient30,00 eur
P34. Akupunktúra ucha -AU- vstupné vyšetrenie - do 15 r. a nad 62 r.20,00 eur
P35. Akupunktúra ucha -AUD- vstupné vyšetrenie - dospelý pacient30,00 eur
P36. Fitnes a preventívna akupunktúra - FAP- pohybového aparátu30,00 eur
P37. Beauty akupunktúra - BA - pohybového aparátu30,00 eur
P38. Farmakoakupunktúra - FAB - Biokolagénom 2 ml30,00 eur
P39. Farmakoakupunktúra Marcain 30,00 eur
P40. ACP – PRP Liečba vlastnou krvnou plazmou -1 aplikácia100,00 eur
P41. Ortopedickopodiatrické vyšetrenie PC na vlastnú žiadosť45,00 eur
P42. Podoskopia – PodoCam –  podiatrické vyšetrenie samoplatca5,00 eur
P43. Termobaroskopické vyšetrenie -TBS-na FootDiscu / Germany15,00 eur
P44. Digitálna PC DIERS 4Dmotion Lab posturometria -4DMLPOS- / Video-PCanalýza chrbtice, pánvy a ich deformít svetlom a systémom kamier v čase pri pohybe – Dynamic na Podogait bez rtg / Germany110,00 eur
C. Cenník materiálov hradených na žiadosť pacienta, samoplatcu
P45. Digitálna PC DIERS 4Dmotion Lab podometria -4DMLPOD-/ Video-PCanalýza nôh a ich deformít svetlom a systémom kamier v čase, Podoscan + StaticPodogait bez rtg60,00 eur
P46. Digitálna PC DIERS 3D posturometria -3DPOS-/ Video-PC analýza chrbtice,pánvy a ich deformít svetlom a systémom kamier v stoji bez rtg / Germany60,00 eur
P47. Digitálna PC DIERS 3D podometria -3DPOD-/ Video-PC analýza nôh v stoji bez rtg / Germany45,00 eur
P48. Magnet reflexná terapia – 1 kus5,00 eur
P49. BioStimul- reflexná terapia10,00 eur
P50. Prístrojová masáž nôh -PMN 15 min.5,00 eur
P51. Podanie i.v. alebo s.c. injekcie bez liečiva - I.V.S.5,00 eur
P52. Podanie infúznej terapie na vlastnú žiadosť- IT-1x5,00 eur
P53. Ozón terapia / podkožná, vnútrosvalová a vnútrokĺbna aplikácia /30,00 eur
P54. Ozón malá autohemoterapia50,00 eur
P55. Ozón veľká autohemoterapia600,00 eur
P56. Biokolagén 2ml – aplikovaný pod USG navigáciou B30,00 eur
P57. Emla krém 1ml + Reparil ice spray 3ml – ER5,00 eur
P58. Výber operatéra, nadštandardné materiály A - /silikonové krytia, Reparil icespray, Steristrip fixácia, Emla analgetická masť/50,00 eur
P59. Výber operatéra,  nadštandardné materiály, B - /termoplast.dlahy, silikonovékrytia, Reparil ice spray, Steristrip fixácia, Emla analgetická masť/100,00 eur
P60. Výber operatéra, nadštandardné materiály, C - /termoplast.dlahy, silikonovékrytia, Reparil ice spray, Steristrip fixácia, Emla analgetická masť/150,00 eur
P61. Výber operatéra, nadštandardné materiály, D -/termoplast.dlahy, silikonovékrytia, Reparil ice spray, Steristrip  fixácia, Emla analgetická masť, sandál/200,00 eur
P62.Termoplastová fixácia Rhena cast 1x -TF-30,00 eur
P63. Siltape 3x1.5 cm –S-3,00 eur
P64. Tape na ruku alebo nohu -T-20,00 eur
P65. Tape na kalkar -TNK-20,00 eur
P66. Kineziotape - KT-20,00 eur
P67. ORTHO 3000 gel -OG-12,00 eur
P68. Therm foot-bad schein -SCHDO- dospelý70,00 eur
P69. Therm foot-bad sport - SCHS- pre šport80,00 eur
P70. Therm foot-bad deti -SCHD- pre deti35,00 eur
P71. Candimis /finclub/ 10ml24,00 eur
P72. Candicaps /finclub/26,00 eur
P73. Flexigel /finclub /  kolagén33,00 eur
P74. Flexistrong pre kľby a kosti / finclub /38,00 eur
P75.Vi-va collagen / finclub /39,00 eur
P76. Antibi / finclub /36,00 eur
P77. fin Detoxis / finclub /26,00 eur
P78. Léčime si záda sami , R. McKenzie12,00 eur
P79. Léčime si koleno sami, R. McKenzie12,00 eur
P80. Léčime si rameno sami, R. McKenzie12,00 eur
P81. Léčime si krční páteř sami, R. Mckenzie12,00 eur
P82. Léčime si koxu sami, R. McKenzie12,00 eur
P83. Bedrová opierka Original McKenzie SlimLine34,00 eur
P84. Bedrová opierka Original McKenzie D-Section34,00 eur
P85. Bedrová opierka Original McKenzie Lumbar Roll Soft34,00 eur
P86. Bedrová opierka zdravotná20,00 eur
P87. Chondrogrid inj.130,00 eur
P88. FlexiMed cps na 1 mes.24,00 eur
P89. VitD VitaSolaris 360 tbl. na 1 rok20,00 eur